Transformacije meja in mejnih območij med imperialnimi, postimperialnimi in postjugoslovanskimi tranzicijami

V četrtek in petek, 15. in 16. junij 2023 bo na Fakulteti za humanistične študije UP potekala delavnica Transformacije meja in mejnih območij med imperialnimi, postimperialnimi in postjugoslovanskimi tranzicijami.

Program in povzetki so dosegljivi na:
https://cremare.splet.arnes.si/files/2023/06/Transformacije-meja-in-mejnih-obmocij-2.pdf

Uvodni sestanek

Projektna skupina se je dobila na prvem uvodnem sestanku 18. 9. 2020 v prostorih Inštituta za novejšo zgodovino.

Vodja projekta je zbranim še enkrat predstavil vsebino, izhodišča in cilje projekta. Sledila je diskusija ter razdelitev nalog.

Zaradi vse hujših zaostritev zaradi epidemioloških razlogov se datum naslednjega sestanka ni dogovoril. Člani projektne skupine bodo povezani predvsem preko elektronske pošte in drugih tehnologij za virtualna sodelovanja.