PROJEKTNA SKUPINA

Inštitut za novejšo zgodovino


 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

ZRC SAZU: Geografski inštitut Antona Melika

Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem