PROJEKTNA SKUPINA

Inštitut za novejšo zgodovino

dr. Marko Zajc

vodja projekta

Znanstveni sodelavec

marko.zajc@inz.si


Višji znanstveni sodelavec

filip.cucek@inz.si

Znanstveni sodelavec

jurijh@inz.si

 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

ZRC SAZU: Geografski inštitut Antona Melika

Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Docentka, znanstvena sodelavka

petra.kavrecic@fhs.upr.si

Redni profesor, znanstveni svetnik

aleksander.panjek@fhs.upr.si